top of page
christovPetr.jpg

CHRISTOV PETR

"Vystudoval teatrologii a francouzštinu na FF MU. V letech 2007-2017 působil jako vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK, kde stále učí. Přednášel též na FF MU či na DAMU. Příležitostně vyučuje na univerzitách ve Francii, Portugalsku, Belgii či Turecku. V letech 2010-2013 byl prezidentem českého centra Mezinárodní asociace divadelních kritiků A.I.C.T./I.A.T.C. Z francouzštiny překládá romány (M. Barbery, V. Despentes, N. Nahapétian, I. Desjours, D. Bouzar, L. Sebbar) a divadelní hry (M. Maeterlinck, M. Vinaver, J.-M. Ribes, S. Thiéry, F. Roger-Lacan, D.-G. Gabily aj.). Zabývá se francouzským divadlem 19. a 20. století, středověkým divadlem, teorií moderního dramatu, fenoménem amatérského divadla, uměleckou kritikou a problematikou překladu."

 

Přeložil hru:

Šťastný vyvolený

bottom of page