top of page

Studio mladých umělců
 

Založili jsme Studio mladých umělců, v němž chceme dávat prostor mladým lidem a jejich autorské tvorbě.

Jedním z prvních projektů je autorský projekt Rozálie a Josefíny Prachařových a Sofie Höppnerové Vina vína. Dále také Romeo a Julie - Veronský případ v režii Andrey Aji Marečkové.

bottom of page