Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět rodičů je pět rozdílných charakterů - zatrpklý nezaměstnaný, který je neustále za zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka a manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa školy kvůli práci.

Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým způsobem problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.

  • Délka představení 1:30 hod

  • Představení je bez přestávky

OBSAZENÍ

Pavel Ježek | David Prachař

Markéta Ježková | Jana Janěková ml.

Kateřina Zimová | Kristýna Frejová

Monika Dvorská | Linda Rybová

Bořivoj Drobil | Igor Chmela

Marie Novotná | Petra Špalková

KOSTÝMY

Linda Rybová

REPRÍZY

        19.9. | 16:00 | Divadlo v Celetné

        2.10. | 16:00 | Divadlo v Celetné

        7.11. | 16:00 | Divadlo v Celetné